[Sự kiện mở Server] Quỹ Đầu Tư

05/12/2017

Thân chào các anh hùng,


Khi tham gia thế giới của Anh Hùng Võ Lâm, 200 anh hùng đầu tiên tham gia mua Quỹ đầu tư sẽ nhận được phản hồi KNB vô cùng hấp dẫn


Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn


Trong giao diện sự kiện, các anh hùng hãy nhấn chọn "Mở Server"

móv1.png


Trong giao diện sự kiện Mở Server, các anh hùng chọn sự kiện Đầu tư:


quy1.png

Sau khi mua Quỹ đầu tư khi level của các anh hùng đến mốc yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng:


quy2.png

Lưu ý: Số lượng có hạn, đạt yêu cầu trước sẽ nhận phần thưởng trước.


Chúc các anh hùng có những giây phút vui vẻ cùng Anh Hùng Võ Lâm.


×