[Sự kiện mở Server] Vào Bang Hội Nhận Lễ Bao

05/12/2017

Thân chào các anh hùng,


Khi tham gia thế giới của Anh Hùng Võ Lâm, khi các anh hùng vào Bang Hội sẽ nhận được các gói quà Lễ Bao Bang theo level.

Thời gian sự kiện: Vĩnh viễn

Trong giao diện trò chơi, các anh hùng nhấn chọn "Phúc Lợi"

phucloi.png


Trong giao diện Phúc Lợi, các anh hùng chọn sự kiện Lễ Bao Bang để nhận thưởng:

bang1.png


Khi các anh hùng vào bang hội, đến level yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng. Đạt đến level 70 sẽ nhận tất cả phần thưởng:

bang2.png

Chúc các anh hùng có những giây phút vui vẻ cùng Anh Hùng Võ Lâm.×