[Sự kiện mở Server] Đua Cấp Nhận Thưởng

05/12/2017

Thân chào các anh hùng,


Khi tham gia thế giới của Anh Hùng Võ Lâm, khi các anh hùng đạt đến Cấp độ theo yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.


Thời gian sự kiện: Trong 7 ngày kể từ khi mở server


Trong giao diện sự kiện, các anh hùng hãy nhấn chọn "Mở Server"

móv1.png


Trong giao diện sự kiện Mở Server, các anh hùng chọn sự kiện So Cấp:

duacap.png


Khi cấp độ của các anh hùng đến mốc yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng:

duacap2.png


Lưu ý: Số lượng có hạn, đạt yêu cầu trước sẽ nhận phần thưởng trước.


Chúc các anh hùng có những giây phút vui vẻ cùng Anh Hùng Võ Lâm.


×